Projekty uczniów klasy 1g  wykonane w programie CorelDraw, w ramach praktycznych zajęć z przedmiotu Przygotowanie materiałów graficznych.
kategoria:

grafika

5 marca 2020