Autorskie projekty uczniów klasy 1g. Ilustracje do wierszy zostały wykonane w programie CorelDraw, w ramach praktycznych zajęć z przedmiotu Przygotowanie materiałów graficznych.
kategoria:

grafika

1 stycznia 1970